Hjälp

Favoriter

Här hittar du information om sparade favoriter i Visual Arkiv Sök.

I Visual Arkiv Sök kan du märka upp och spara dina sökträffar som favoriter.

Du markerar ett arkivobjekt (exempelvis en specifik serie) i sökresultaten som favorit. Denna hamnar då i en lista med sparade sökresultat som vi kallar favoriter.

Du kan lägga till arkivobjekt i din lista så länge som du har öppet din webbläsare, dock maximalt i 10 timmar.

Du kan även söka på listor som andra personer har skapat eller som du själv har skapat på en annan enhet.

Hur länge listorna finns sparade varierar beroende på kundens inställningar, dock maximalt i 30 dagar.

Du kan lägga till din sökning i sparade favoriter genom att klicka på stjärnan.

Du kan även klicka på stjärnan vid arkivobjektets namn.

Din lista med sparade favoriter har fått ett eget id bestående av fyra bokstäver och/eller siffror.

Detta id kan du sedan söka efter.

Klicka på stjärnan vid arkivobjektets namn för att ta bort det från dina sparade favoriter.

Du kan göra det antingen i sökträfflistan, via detaljvyn eller direkt i listan.

Via sökträffistan:

Via detaljvyn:

Direkt i listan:

Genom att gå till Sök listor med favoriter kan du söka efter sparade listor.

Du söker efter listan genom att skriva in dess id bestående av fyra bokstäver och/eller siffror.

Du kan lägga till arkivobjekt i din lista så länge som du har öppet din webbläsare, dock maximalt i 10 timmar.

Du kommer därefter kunna komma åt din lista genom att söka efter den.

Hur länge listan finns sparad varierar beroende på kundens inställningar, dock maximalt i 30 dagar.

Om du vill komma åt specifika arkivobjekt under längre tid kan du kopiera URL:en och spara på din dator.